Nyhedsarkiv

Læs nyheder fra tidligere.

2020

19. august 2020

Kom til 1-dags konference, den 19. november 2020.
Københavns Professionshøjskole arrangerer konferencen om Multikulturelle skoler 2020. Hvordan kan vi tale om racisme i skolen og hvordan handler vi på det?

Læs mere om konferencen, tilmelding og praktiske informationer her

13. marts 2020

Aflysning af konference

Som følge af sundhedsmyndighedernes beslutninger og udmeldinger vedr. smitteforebyggelse omkring coronavirus, har bestyrelsen for foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR besluttet at aflyse konferencen d. 20.-21. april 2020 på Hotel Faaborg Fjord.

Vi beklager, at denne beslutning har været nødvendig, og bestyrelsen vil overveje, hvornår og hvordan vi kan lave en konference igen.

Det betyder også, at foreningens planlagte generalforsamling den 20. april ikke kan afholdes. Vi følger udviklingen og vender tilbage, når vi ved mere.

Mange hilsner
Bestyrelsen
Formand Vinie Hansen, vih@hyldenet.dk, 40227890

Kasserer Irene Berri, ireneberri@gmail,com, 60711727

2019


23. september 2019

Småbørnskonferencen 2020 den 15.-16. januar 2020

VIA slår atter dørene op til den årlige Småbørnskonference; denne gang med underoverskriften sprog og deltagelses-muligheder.

Med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan er fokus på børns deltagelses-muligheder og i den sammenhæng betydningen af de pædagogiske læringsmiljøer omkring barnet blevet aktualiseret.

Årets Småbørnskonference giver forskellige perspektiver på koblingen mellem deltagelses-muligheder og læringsmiljøer ud fra forskellige faglige ståsteder; og giver dig ad den vej inspiration og ny viden til at arbejde videre med feltet i egen praksis.


23. september 2019

Temadag den 14. januar 2020 om Developmental Language Disorder (DLD)

Dagen før Småbørnskonferencen har VIA en temadag om DLD, hvor du får viden om diagnosen DLD: Hvad kendetegner børn med DLD? Og hvordan ser godt pædagogisk arbejde ud, når man som professionel møder børn med DLD i dagtilbud og indskoling.

Du får viden om developmental language disorder (DLD) og inspiration til det professionelle, pædagogiske arbejde med børn, der har DLD. Samtidig får du en viden om, hvad diagnosen historisk kommer fra og en indsigt i, hvordan DLD hænger sammen med senere læse- og skrivevanskeligheder.


23. september 2019

Tegn på sprog konference. Bagom "kan - kan ikke" og videre derfra.

En gentænkning af literacypædagogikken i sprogligt mangfoldige klasserum.

Læs mere om konference i København 6. december 2019.

13. september 2019

Læs om roller og ansvar i inspirationshæfterne fra Hillerød Kommune om nyankomne børn og unge - find hæfterne under "Undervisning for nyankomne børn og unge" her.

23. august 2019

Næste års konference i Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR bliver den 20.-21. april 2020 på Hotel Fåborg Fjord.

Nærmere oplysninger om program og tilmelding kommer senere, men afsæt gerne allerede nu tid i din kalender.

23. maj 2019

To nye temadage med Røde Kors Akademiet den 28. august i København og 3. oktober i Aarhus

Når børn mister deres tryghed og opholdstilladelse - hvordan kan du støtte dem?
Målrettet lærere, pædagoger, DSA- og AKT vejledere samt familie-konsulenter.

2. maj 2019 

Find slides og materiale fra konferencen den 29.-30. april.

Du kan nu finde slides fra oplægsholdere på konferencen i år i foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR her

(Slides bliver publiceret løbende når vi har modtaget dem)

2. maj 2019

Kom til temadag med Røde Kors Akademiet den 8. maj 2019 - Tema: Når flygtningebørn mister deres tryghed - hvordan kan du støtte dem?

Efter Finanslovens udlændingestramninger i november 2018 og paradigmeskiftet i februar 2019 – oplever både pædagoger og lærere, at mange elever med flygtningebaggrund har mistet motivationen og evne til at lære, og uvisheden og angsten for det ukendte fremkalder voldsomme følelser. Utrygheden smitter de andre elever, og det skaber spørgsmål og øgede krav til dig som ansat.

Hvordan håndterer du det?

Få viden om situationen og værktøjer til at håndtere børnenes, familiens og din egen usikkerhed og afmagt på vores næste temadag.
Læs mere om temadagen her

04. marts 2019

Invitation til konference den 29.-30. april 2019

Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅRs konference afholdes, den 29.-30. april 2019, på Hotel Fåborg Fjord.

Læs mere om konferencen her

07. februar 2019

Foreningen Tosprogede børn og unges vilkår indleder samarbejde med Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole (KP) varetager kompetenceudvikling i kommuner og skoler og institutioner med afsæt i den nyeste viden fra forskning og konkrete erfaringer fra praksis. Desuden tilbyder KP en lang række uddannelser til f.eks. lærer og pædagog inden for det pædagogiske område. Endelig afholder KP den årlige konference Multikulturelle skoler.
Vi kan som forening bidrage med viden og indsigt i de behov, der rører sig i praksis og ideer til både kompetenceudvikling og planlægning af fremtidige konferencer.
Sammen overvejer vi at lave nogle halvdagskonferencer eller gåhjemmøder eller andre samarbejdsprojekter.
Vi ser frem til et spændende og konstruktivt samarbejde.

Vil du vide mere om samarbejdet
Kontakt Vinie Hansen, formand for foreningen, hvis du vil vide mere på mobil 40227890 eller email vih@greve.dk 

2018

29. januar 2018

Konferencen Læsning som løsning? inviterer alle, der beskæftiger sig med børn/unge og litteratur, til en dag om, hvordan vi kan bidrage til at styrke børn og unges læselyst, samt hvilken betydning læseoplevelser har for udsatte børn og unges livsbaner og muligheder? På konferencen vil der være workshops og oplæg af Rachel Röst, leder af Læs for livet samt Anne-Marie Mai, professor ved SDU.

Konferencen foregår torsdag den 21. marts 2019 og er arrangeret af Læs for livet, Professionshøjskolen Absalon, Københavns Professionshøjskole og Nationalt Videncenter for Læsning.
Læs mere om konferencen her

8. november 2018  

Projekt Læringsløft på Grønnevang skole, Hillerød.                              

Læs om Projekt Læringsløft og inspirationskataloget, der er udviklet af lærere og vejledere i perioden 2015-2018 på Grønnevang skole i Hillerød.
Projektet er finansieret af midler fra A. P. Møller Fonden.

Projekt Læringsløft Grønnevang skole, Hillerød
Inspirationskatalog, Læringsløft Grønnevang skole, Hillerød
 

23. august 2018

Foredrag om børn og unges angst, mandag den 1. oktober 2018, kl. 19-21.

Børns Vilkår inviterer til foredrag i Aalborg om børn og unges angst ved Susanne Broeng (Cand. Scient. Soc, og Psykoterapeut).

Børn og unge rammes i stigende grad af angst, hvilket påvirker hele familiens mentale sundhed og trivsel.

Læs mere om foredraget her.


2. juli 2018

Næste års konference i Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR bliver den 29.-30. april 2019.

Nærmere oplysninger om program og tilmelding kommer senere, men afsæt gerne allerede nu tid i din kalender.

24. maj 2018

Find slides og materiale fra konferencen den 16.-17. maj.

Du kan nu finde slides fra oplægsholdere på konferencen i år i foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR her

(Slides bliver publiceret løbende når vi har modtaget dem)


27. februar 2018

Viden Om - Sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samler i denne nye udgave af "Viden Om" de elementer i undervisningen, som forskning har vist gavner tosprogede elever mest, både hvad angår tilegnelse af dansk og læsning.

Formålet er, at styrke skolers arbejde med udviklingen af tosprogede elevers sprog- og læsekompetencer. Viden Om-materialerne er udviklet af TrygFondens Børneforskningscenter i et tæt samarbejde mellem forskere og praktikere.
Materialerne er afprøvet på flere skoler.

Find viden, redskaber, plakater og film om sprog- og læsekompetencer for tosprogede elever på EMU´s læringsportal


2017

23. januar 2017

Konference 6. april 2017.

Fælles mål for Dansk som andetsprog

- Det er stadig aktuelt.

Se program


04. januar 2017

Foreningen tosprogede børn og unges vilkår har deltaget i konferencen Multikulturelle skoler 2016.

Temaet var: Pædagogisk praksis i modtagelsen af nyankomne børn og unge.

Konferencen bød på spændende oplæg fra forskere, dygtige praktikere og mennesker som arbejder med integration samt workshops med et mere praktisk pædagogisk indhold.

Læs mere her om oplæggene som i den grad inspirerer til hvordan opgaven med nyankomne børn og unge kan gribes an.


2016
11. november 2016

Vi kan nu oplyse, at Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅRs konference afholdes, den 29.- 30. maj 2017, på Hotel Fåborg Fjord. Mere information om konferencen, tilmeldingsprocedure og program følger senere.

5. september 2016

Sprog åbner døre for børn. Foredrag ved Justin Marcussen - Brown. Den 7. november 2016.

Læs invitationen og se hvordan du tilmelder dig foredraget


25. maj 2016

Nu kan du læse materialer og slides fra Konferencen "Den gode modtagelse af flygtningebørn, inklusion og læring" i Vejle.

Hent materialer og slides på siden om konferencer

6. april 2016

Konference om Fælles Mål for dansk som andetsprog 2016
Den årlige konference finder sted den 28. april 2016 på Helnan Marselis hotel i Aarhus.

 

2015

4. december 2015

Konferencen "Den gode modtagelse af flygtningebørn, inklusion og læring" afholdes i Vejle i "Bygningen" den 23. og 24. maj 2016.

Hent materialer og slides på siden om konferencer


08. maj 2015

Hent materialer fra Konferencen Læring og kulturel anerkendelse i en flerkulturel sammenhæng.
Hent materialer og slides på siden om konferencer


15. september 2015 4. september 2015

På tværs af sprog i København. Kom til faglig eftermiddag den 22. oktober 2015 på Professionshøjskolen UCC om erfaringer med at udvikle en inkluderende sprogpædagogisk praksis i dagtilbud og indskolen.


Eftermiddagen tager afsæt i projektet Tegn på sprog i København, fra 2015 hvor målet var at børn blev opmærksomme på deres egne sproglige og skriftssproglige resurser på tværs af sprog.

Vi byder på en kop kaffe og spændende oplæg om erfaringer og ideer fra projektet.

4. september 2015

Kom og bliv inspireret på Konferencen Multikuturelle skoler med fokus på nyankomne børn og unges på vej ind i uddannelse 16.-17. november 2015. Tilmelding til konferencen er åben nu. Tilmeldingsfrist er den 15. september 2015.


4.-5. maj 2015

Konference om læring og kulturel anerkendelse i en flerkulturel sammenhæng.

Konferencen sætter blandt andet fokus på verdens flygtningesituation og de udfordringer, det kan give når dagtilbud og skoler modtager mange nye flygtningebørn. Desuden vil der være oplæg om det flerkulturelle fællesskab, den sproglige og kulturelle mangfoldighed og andre spændende emner.

Hent materialer og slides på siden om konferencer .

I forbindelse med konferencen afholdes den årlige generelforsamling.


8. maj 2015

Hent materialer fra Konferencen Læring og kulturel anerkendelse i en flerkulturel sammenhæng.
Hent materialer og slides på siden om konference

2014


Tosprogede Børn og Unges Vilkår - Ny forening

Ny forening er stiftet efter at Foreningen for tosprogede småbørns vilkår og FOKUTO - Folkeskolens konsulenter for tosprogede børn og unge har valgt at samle kræfterne i foreningen "Tosprogede børn og unges vilkår".

Invitation til afsluttende konference torsdag, den 20. november 2014 i projekt NUSSA - Tilmeldingsfrist: 15. september 2014.

Præsentation af resultater og erfaringer fra udviklingen af NUSSA - metoden, der opbygger psykosociale ressourcer gennem leg.Projektet er et partnerskab mellem Varde Kommune og Afdeling for Traume- og Torturoverlevere i Psykiatrien, Region Syddanmark.

Tid: Torsdag, den 20. november 2014.Sted: SAS Radisson, Odense. Pris: kr. 595

Hent materialer og slides på siden om konference


2013

Tosprog.dk fusionerer med FOKUTO

Bestyrelserne for Foreningen for tosprogede småbørns vilkår og FOKUTO - Folkeskolens konsulenter for tosprogede børn og unge arbejder på at slå kræfterne sammen i det nye år. På vores kommende generalforsamlinger vil vi vedtage de nødvendige ændringer af vores vedtægter for at samles i en ny forening.

- Læs pressemeddelse pr. 30. oktober 2013 her