Flersprogede børn og unges vilkår

Foreningen FLERSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR er en faglig forening, hvis medlemmer alle beskæftiger sig med - eller har stor interesse for arbejde med flersprogede børn

Nyheder

1. juli 2024
Evaluering af konferencen i maj 2024 og præsentation af den nye bestyrelse
Læs det første nyhedsbrev efter konferencen her

27. maj 2024
Find slides og materiale fra vores konference den 23. og 24. maj 2024
Du kan nu finde slides fra oplægsholdere på konferencen i år i foreningen FLERSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR - Download slides her.

8. april 2024
Indkaldelse til generalforsamling.

Indkomne forslag skal sendes til bestyrelsens kasserer, Irene Berri, ireneberri@gmail.com, senest den 8. maj 2024 - Se foreløbig dagsorden til generalforsamling den 23. maj 2024.
Den endelig dagsorden udsendes, senest den 15. maj 2024. 

4. marts 2024
På kommende konference kan I opleve to spændende aktiviteter:

Forestillingen ”DET`MIT LIV- ELLER ER DET?” af C:NTACT og Bog-udlodningen 

Læs mere om de to spændende aktiviteter i vores 4. nyhedsbrev her


14. februar 2024
Invitation til konference den 23.- 24. maj 2024.
Foreningen  FLERSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅRs konference afholdes, torsdag og fredag, den 23. og 24. maj 2024, på Hotel Fåborg Fjord.

Invitation og program for konferencen
Tilmeldingsblanket til konferencen

18. januar 2024
Bestyrelsen er ved at være færdig med planlægning af konferencen, som finder sted den 23.-24. maj på hotel Fåborg Fjord.
Læs mere om konferencen i nyhedsbrev 3 for januar 2024 her.


18.  december 2023
Efter seneste bestyrelsesmøde har vi nu udsendt vores andet nyhedsbrev med nyt om konferencen i foråret.
Læs nyhedsbrev 2 for december 2023 her.

16. november 2023
Vi har besluttet i bestyrelsen, at vi fremover vil udsende et nyhedsbrev efter foreningens bestyrelsesmøder. 
Læs nyhedsbrev 1 for november 2023 her.


22. maj 2023
Foreningen har på sidste generalforsamling skiftet navn til FLERSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR, og fået ny hjemmeside FLERSPROG.DK

21. maj 2023
Næste års konference i Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR bliver den 23. - 24. maj 2024 på Hotel Fåborg Fjord.

Nærmere oplysninger om program og tilmelding kommer senere, men afsæt gerne allerede nu tid i din kalender.


16. maj 2023
Find slides og materiale fra vores konference den 11. og 12. maj 2023
Du kan nu finde slides fra oplægsholdere på konferencen i år i foreningen FLERSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR  - Download slides her

12. april 2023
Indkaldelse til generalforsamling

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest, den 27. april 2023 - Foreløbig dagsorden læs mere her

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til Vinie Hansen, vih@hyldenet.dk, senest den 27. april 2023.

Den endelige dagsorden udsendes den 4. maj 2023.

27. januar 2023
Invitation til konference den 11.- 12. maj 2023. Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅRs konference afholdes, torsdag og fredag, den 11. og 12. maj 2023, på Hotel Fåborg Fjord.

Invitation og program for konferencen

Tilmeldingsblanket til konferencen 


23. juni 2022
Næste års konference i Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR bliver den 11. - 12. maj 2023 på Hotel Fåborg Fjord.

Nærmere oplysninger om program og tilmelding kommer senere, men afsæt gerne allerede nu tid i din kalender.


5. maj 2022
Find slides og materiale fra vores konference den 28.- 29. april 2022

Du kan nu finde slides fra oplægsholdere på konferencen i år i foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR her


21. april 2022

Endelig dagsorden og materialer til Generalforsamlingen i TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR:

28. marts 2022
Indkaldelse til generalforsamling

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. april 2022 - Foreløbig dagsorden læs mere her 

Den endelige dagsorden udsendes 1 uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning for 2019-20-21

25. januar 2022
Invitation til konference den 28.- 29. april 2022

Foreningen TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅRs konference afholdes, den 28.-29. april 2022, på Hotel Fåborg Fjord.

Invitation og program for konferencen

Tilmeldingsblanket til konferencen


16. marts 2021
Interview af forældre til flersprogede børn

Er du forælder til et flersproget barn i alderen 5-8 år vil Henriette og Cecilie, audiologopædstuderende gerne interviewe dig, da de er i gang med at skrive et speciale om sprogudvikling hos flersprogede børn. Interviewet kommer til at foregå inden udgangen af marts 2021.

Du kan læse mere om undersøgelsen her og se hvordan du kontakter Henriette og Cecilie

10. februar 2021
Aflysning af konference 2021 

Desværre må vi igen aflyse foreningens årlige konference, som var planlagt til den 19.-20. april på hotel Fåborg Fjord på grund af restriktionerne og forsamlingsforbuddet som følge af Corona.

Vi håber meget, det vil blive muligt at afholde konferencen til næste år, og har derfor planlagt med datoerne den 28.-29. april 2022.

Vi glæder os til igen at få gang i oplæg og samtaler med og blandt alle jer fagpersoner, som arbejder med udvikling for flersprogede børn og unge.

Mange hilsner

Bestyrelsen

Formand Vinie Hansen, vih@hyldenet.dk, tlf. 40227890