Konferencer

Foreningen FLERSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR har siden 2009 markeret sig særligt ved at afholde en to-dages konference i foråret hvert år, med et aktuelt og relevant indhold med mange forskellige og professionelle oplægsholdere.


2024

Se slides fra konferencen

(Slides bliver publiceret løbende, når vi har modtaget dem):

Malene Larsen, DSA-vejleder og selvstændig konsulent, Sproglig stilladsering i alle fag 

Susanne Bregnbæk, ph.d. antropologi og lektor ved Københavns Professionsskole, og konsulent i firmaet Sameksistens.

Paradigmeskiftets konsekvenser

Mads Ted Drud-Jensen, sociolog og specialkonsulent i Center for Udsatte Flygtninge, DRC Dansk Flygtningehjælp.
Flygtningesituationen i verden og i Danmark.


Basim Osman, cand. psych., autoriseret psykolog og selvstændig psykologisk konsulent.
Interkulturelt forældresamarbejde og kommunikation.

Tina Brunø Dahl og Jakob Plov Østerbæk, pædagoger, Grete Nielsen, pædagogisk leder Hals daginstitution og Ann Betina Melgaard Hoseini, sprogvejleder Aalborg Kommune.
Struktureret tematisk sprogarbejde (Grøffel-projektet).

2023

Anne Holmen, professor og leder af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed.

Translanguaging som pædagogik for alle.

Yulia Tinyakova, læreruddannet fra Rusland; cand.mag. i engelsk fra Syddansk Universitet
Østeuropæiske børn, ukrainske børn.

Hiba Faisal, socialpædagogisk konsulent, integration og familiearbejde, Gladsaxe Kommune.
Negativ social kontrol.

Zeinab Mosavi, som flyttede til Danmark fra Irak som 2-årig med sin familie.

Sara Dørken Christiansen, Adjunkt.
Det interkulturelle forældresamarbejde


Simone Lysholt Geer, flersprogskonsulent og Hanne Middelhede, flersprogsvejleder, Videncenter for Sprog og Læsning, Silkeborg kommune
Praksisnær vejledning og udvikling af sproglige læringsmiljøer i dagtilbud

Mette Skovdahl, Lektor, cand.mag., videreuddannelsesafdelingen, Pædagogik & Læring, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Sprog åbner for identitet

Hanne Vandal Hansen, adjunkt i dansk som andetsprog, Københavns Professionshøjskole,
Nyankomne elever i almenklassen.

Fabio Trecca, seniorforsker, ph.d., TrygFondens Børneforskningscenter og Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.
Alle sprog er svære, men dansk er måske lidt sværere end andre.

Laila Colding Lagermann, uddannelses- og ungdomsforsker, ph.d., forfatter og konsulent.
Når gode intentioner er ikke nok

2022

Se slides fra konferencen

(Slides bliver publiceret løbende, når vi har modtaget dem):

Laura Gilliam, antropolog og professor ved Aarhus universitet.
Minoritetsbørnene er vokset op og blevet skoleforældre – hvilken betydning har deres erfaringer for den næste generation?

Laila Colding Lagermann, skole-, uddannelses- og minoritetsforsker fra Aarhus Universitet.
Inkluderende læringsmiljøer og forældreinddragelse for alle – også minoritetsetniske børn og unge.
 - Link til podcast om mønsterbrydning.

Lars Holm, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet og vicecenterleder i Cedif (Center for Daginstitutionsforskning).
Det upåagtede børnesprog. Børnesprog som afsæt for sprogpædagogik?

Sprogvejledere Tinna Andersen og Lena Brandt Linnet, Sprog og Integration, Aalborg.
Tidlig skriftsprog og matematik i overgang fra børnehave til skole.

Katja Vilien, lektor, Københavns Professionshøjskole.
Broen til fagsproget.

Marie Louise Schulz Nielsen, seniorforsker ved Rockwool Fonden.
Uddannelses- og ægteskabsmønstret for unge med ikke vestlig baggrund.

Jette Thulin, konsulent i Dansk Flygtningehjælps afdeling for viden og udvikling.
Viden om (gen-)etablering af et meningsfuldt familieliv i et nyt land.

Sofie Jama.
Med krigen i Ukraine brister illusionen om, at vi alle skulle være lige.

2019

Se slides fra konferencen

(Slides bliver publiceret løbende, når vi har modtaget dem):

Mette Blauenfeldt, sektionschef, Dansk Flygtningehjælp Integration. Flygtninge i Danmark fra verdens brændpunkter.

Susanne Broeng, socialrådgiver med kanditat i psykologifamilieterapeut og organisationsgruppeanalytiker. Børn og unge med angst og traumer.

Tinna Andersen, Sprogvejleder i Sprog og Integration, Aalborg Kommune. Forældre er nøglen til sproglig succes.

Camilla Kaj Paulsen, Kultursociolog og børnebogsforfatter. Nour og Noras første dag i børnehave.

Maria Neumann Larsen, Lektor Københavns Professionshøjskole. Nyankomne børns trivsel.

2018

Konferencens tema: Tosprogede børn og unges vilkår og læring.

Se slides fra konferencen

(Slides bliver publiceret løbende, når vi har modtaget dem):

Tina Kornbeck Nielsen, konsulent Læring og Udvikling, Pædagogisk afdeling, Aarhus Kommune. READ og forældreinddragelse.

Pia Thomsen, docent, ph.d., PH Absalon, Roskilde. Flersprogede børns udvikling og læring med særlig opmærksomhed.

Bettina Normann Petersen, senior jurist i UNHCR. Lovligt ophold for udenlandske børn i Danmark.

2017

Se slides fra konferencen

Se konferenceprogram 2017

(Slides bliver publiceret løbende når vi har modtaget dem):

Trine Kjær Krogh, cand. mag. lektor. Mere end ABC - Tidlig literacy i dagtilbud

Morten Dürr, forfatter, MA i radiojournalistik og cand. mag. i film- og medievidenskab - Pointer fra foredrag om ZENOBIA

Honar Abdollahi, lærer Blågårdsskolen - At bygge bro mellem to kulturer

Christian Aziz Høgh, forfatter, foredragsholder, arabisk/dansk lærer og tidligere sprogofficer - En fremmed krydser dit spor

Fatima Osborne, bachelor i optrimiti, foredragsholder, medstifter af foreningen "Tro i Harmoni" - Flygtninge er mennesker, der har mistet deres drømme og skal kæmpe for at finde nye.

Hans-Jørgen Schanz, professor, Institut for kultur og samfund, Aarhus Universitet - Vi kan ikke klare os uden menneskerettigheder

Juni Søderberg Arnfast, lektor i dansk som andetsprog, Institut for Nordiske studier og sprogvidenskab - Modersmålets betydning for tosprogede familiers identitet.

Jette Thulin, konsulent ved Integrationsnet, en del af Dansk Flygtningehjælp - Flygtninge med traumer og PTSD.

Henrik Kokborg, Integrationsinfo - Arbejdet med børn fra en anden etnisk kultur

2016

Konferencens tema: Den gode modtagelses af flygtningebørn, inklusion og læring.

Se konferenceprogram 2016.

Se slides fra konferencen  

(Slides bliver publiceret løbende når vi har modtaget dem):

Mubeen Hussein, tosprogskonsulent, Hillerød Kommune. Den gode overgang fra modtagelsesklasse til almindelig klasse

- Oplæg

- Procedure for 0M, M1 og M2

- Procedure for M3

- Status om elevens faglige og sociale kompetencer

- Udslusningspapirer vedrørende 0M, M1 og M2

Jesper Berthelsen, souschef, Røde Kors, National Support afdeling. Venner viser vej

Gurli Joensen, koordinator for modtagelse af flygtninge og

Marianne Kirkegaard, teamleder. Sprog & Integration, Aalborg Kommune, En god modtagelse fremmer integrationen.

Helene Türkmen, adjunkt i dansk som andetsprog. Professionshøjskolen UCC. Modersmålets betydning for læring.  

Lone Wulff, Lektor i dansk som andetsprog og dansk Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS
En inkluderende sprogpædagogisk praksis i dagtilbud og skole  

Inge Schoug Larsen, cand. psyk., Schoug Psykologi & Pædagogik
En psykologisk vinkel på børns overgange

Knud Hellborn, autoriseret psykolog, arbejder til dagligt med undervisning, supervision og tilrettelæggelse af behandlingsforløb samt implementering af neurosekventiel og neuroaffektiv udviklingspsykologi som forståelsesramme på både specialområdet og normalområdet.


Foredrag med Justin Markussen-Brown "Sprog åbner døre for børn"

Under denne overskrift blev der afholdt et spændende foredrag i Aalborg den 7. november med Justin Markussen-Brown, arrangeret af foreningerne Tosprogede børn og Unges Vilkår og Børns Vilkårs lokalafdeling.

Der var et stort fremmøde til foredraget og deltagerne gik derfra med mange guldkorn vedrørende det vigtige i en høj kvalitet i indholdet af sprogindsatser i dagtilbud, skoler og fritidstidlbud baseret på forskning.

Se invitation og slides fra foredraget.


Du kan finde program og oplæg på tidligere konferencer nedenfor.

2015

Konferencens tema: Læring og kulturel anerkendelse i en flerkulturel sammenhæng.
- Læs program

Slides fra konferencen:
(Alle slides fra konferencen, som vi må publicere ses nedenfor.  Det er ikke alle slides der blev vist på konferencen vi kan offentliggøre her på hjemmesiden)
- Identitetsdannelse hos børn der både rummer en dansk og anden kulturel baggrund, Laila Muhareb Udby. Forfatter.

- Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson. Tosprogspædagog- og vejleder. PD i dansk som andetsprog og billedkunstner.

- Tosprogede elevers sprog- og læsetilegnelse. Anders Højen. Lektor ved Syddansk Universitet.

- Undervisning på fantasiens vinger gennem Storyline. Hanne Jacobsen. Pædagogisk konsulent. Formand for Storyline Danmark og medlem af Golden Circle (International Storylineforening)

Hvad er storyline? og Lufthavnen et storylineforløb.

Herunder to links: Folkestyret har spillet fallit og Colour is in the eye of the beholder.

- NUSSA - en forebyggende metode til at arbejde med sekundær traumatisering. Amira Saric. ATT konsulent og projektleder. Heidi Jacobi Madsen. Tosprogskonsulent i Varde Kommune.

2014
Konferencens tema: Øje for sprog, læring og holdninger i arbejdet med tosprogede småbørn.

 -  Læs program

Slides fra konferencen:

(Alle slides fra konferencen, som vi må publicere ses nedenfor.  Det er ikke alle slides der blev vist på konferencen vi kan offentliggøre her på hjemmesiden)

- Hvordan kan professionelle / institutioner skabe rammer for udvikling af tosprogede småbørns samlede sproglige kompetence. Anja Grcic. Konsulent for tosprogede småbørn. Struer Kommune.

- Flygtninge i Danmark og verden. Anette Christoffersen, Integrationschef i Dansk Flygtningehjælp.

- Inkluderende læringsmiljø i dagtilbud med fokus på sprog inspireret af cooperative learning. Isabella Mørch, Sprogvejleder København og Kalsum Imran, Sprogpædagog København.

- Sproglege. Pragmatisk sprogtræning med henblik på børnefællesskaber. Teori og praksis. Charlotte Gørtz Andersen, Pædagog og Talepædagog og Ulla Runge Bertelsen, Pædagog.

- Udvikling af flersproget pædagogik - gennem aktionslæring. Mette Ginman, Lektor i Dansk som andetsprog.

- Børnenes læringsrum. Artikel i forlængelse af Charlotte Ringsmose´s oplæg på konferencen. (Vi kan ikke offentliggøre oplægget her på siden)

2013
Konferencens tema: Inspirationskonference om minoritetsbørn og børn med flere sprog.

- Læs program

Slides fra konferencen:

- Børns rettigheder og FNs Børnekonvention.Et barn, der kender sine rettigheder, står stærkere. Anne Mette Friis. Børn- og Ungechef i UNICEF Danmark.

- Sprogtestning af tosprogede småbørn. Lars Holm, lektor, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik.

- Etniske minoritetsforældre, børneopdragelse, opfattelse og selvopfattelse. Üzeyir Tireli, Professionshøjskolen UCC.

- Inklusion af børn i sproglige vanskeligheder. Bo Clausen, Konsulent Holbæk Kommune.

- Traumatiserede flygtningebørns livsvilkår. Edith Montgomery. Ph.d., dr. med. Forskningschef Dignity (Dansk Institut Mod Tortur)

- Børn og unge med flygtningebaggrund. Anbefalinger til professionelle. Edith Montgomery og Sidsel Linnet.

- Racisme, racediskrimination og ligestilling. Christian Horst. Mag. art. i kultursociologi. Lektor ved Institut for Pædagogisk Antropologi.
 

2012
Konferencens tema: Sproget skaber virkeligheder, Sprog og Sprogbrug.
-  Læs program

Slides fra konferencen:

- Sprog, sprog og sprogere. Jens Normann Jørgensen.

- Sprogbrug og sprogpolitik. Bergthora Kristjansdottir.

- Sprogproblemer og negativ social arv kan brydes med tidlig indsats - en finsk ghettobørnehave viser vejen. Frans Ørsted Andersen.


2011
Konference om tosprogsfaglighed i en inkluderende praksis
Slides fra konferencen:

- Fra integration til inklusion. Janne H. Hansen

- Førskolan - en demokratisk möteplats. H. Göthson

- En verden i opbrud. Hans Kornø Rasmussen

- Nationale praktikker i børnehaven. Vibe Larsen

- Når forskellighed opfattes som fejl. Th. Gitz-Johansen

- Politiske strømninger og modersmålsundervisning. J. Kampmann

- Min Stue, Min Børnehave - andetsproglig udvikling gennem en bevidst sprogbaseret pædagogik. Anna-Vera M. Sigsgaard